[Video] [#2020BTSFESTA] BTS Answer : BTS 3 Units [200609]

BTS Answer : BTS 3 Units “RESPECT” Song by RM & SUGA

BTS Answer : BTS 3 Units “JAMAIS VU” Song by JIN,J-HOPE & JK

BTS Answer : BTS 3 Units  “FRIENDS (친구)” Song by JIMIN & V

Credits :

BANGTAN TV